KORISNE INFORMACIJE I UPUTSTVA

O nama

VIJCI KRANJEC

Adresa: Ulica grada Vukovara 3, 10000 Zagreb, CROATIA
Telefon: +385 (1) 3094 275
E-mail: weiconshop@weicon.hr
IBAN: HR7923600001100660276
MB: 2902944330136
VAT: HR59294924118

 

Pakiranje i dostava

 

Vaš paket će biti dostavljen u roku od 2 radna dana nakon što potvrdite narudžbu.

Pakete šaljemo putem Overseasa i HP Expressa na Vaša vrata. Kod preuzimanja paketa biti će potreban Vaš potpis.

Ukoliko za vrijeme dostave niste kod kuće ( u mogućnosti preuzeti paket ), dostavljač će ostaviti karticu s uputstvima kako da naknadno preuzmete paket.

Ukoliko ostavite svoj broj telefona / mobitela u narudžbi, dostavljač će Vas kontaktirati za dostavu.

Cijena dostave

25 kn po paketu fiksno u Hrvatskoj

 

 

Pravila korištenja

 

  1. Područje primjene

1.1 Svako korištenje ove internetske stranice koja je omogućena od strane tvrtke Vijci Kranjec „Internetska stranica Vijci Kranjec“, podliježe ovim Uvjetima korištenja. Ovi uvjeti korištenja mogu se dopunjavati, mijenjati ili zamijeniti drugim odredbama i uvjetima, npr. za kupovinu proizvoda i usluga. U postupku prijave, ili gdje prijava nije potrebna, pri pristupu ili korištenju Internetske stranice Vijci Kranjec prihvaća se postojeća verzija ovih Uvjeta korištenja.

  1. Usluge

2.1 Vijci Kranjec internetska stranica sadrži određene informacije i softver kao i, ovisno o slučaju, srodnu dokumentaciju za gledanje i skidanje.

2.2 Vijci Kranjec mogu u bilo kojem trenutku zaustaviti rad dijela ili cjele internetske stranice Vijci Kranjec. Zbog prirode internetskog i računalnog sustava, Tvrtka Vijci Kranjec ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za stalnu raspoloživost internetske stranice Vijci Kranjec.

  1. Registracija, lozinka

3.1 Neke pojedine stranice internetskih stranica Vijci Kranjec mogu biti zaštićene lozinkom. U interesu sigurnosti i osiguranja poslovnih transakcija, samo registrirani Korisnici mogu pristupiti spomenutim stranicama. Vijci Kranjec zadržavaju pravo da odbiju registraciju bilo kojem Korisniku. Tvrtka Vijci Kranjec posebno zadržava pravo da odluči da određene stranice, koje su prije bile slobodno dostupne, počnu zahtijevati registraciju. Tvrtka Vijci Kranjec ima pravo, u bilo kojem trenutku i bez obaveze objašnjavanja, odbiti Korisniku pravo pristupa u područje zaštićeno lozinkom blokirajući Podatke o Korisniku (kako su dolje utvrđeni), posebno ako Korisnik:

– koristi lažne podatke u svrhu registracije;
– prekrši ove Uvjete korištenja ili zanemari njihovu dužnost skrbi prema Podacima o Korisniku;
– prekrši bilo koji mjerodavni zakon pri pristupu ili korištenju internetske stranice Vijci Kranjec; ili
– ne koristi internetsku stranicu Vijci Kranjec duže vremena.

3.2 Korisnik mora pri registraciji dati točne podatke i, u slučaju da se ti podaci vremenom mijenjaju, ažurirati ih (koliko je to moguće – preko interneta) bez nepotrebnog odugovlačenja. Korisnik se mora pobrinuti da njegova e-mail adresa, u obliku u kojem je dostavljena tvrtki Vijci Kranjec, bude stalno aktualna te da je to adresa preko koje se može stupiti u kontakt s Korisnikom.

3.3 Korisnik će pri registraciji morati unijeti lozinku poznatu samo Korisniku. Podaci o Korisniku omogućavaju Korisniku da vidi ili promjeni svoje podatke ili, prema potrebi, da opozove svoj pristanak na obradu podataka.

3.4 Korisnik se mora pobrinuti da Podaci o Korisniku ne budu dostupni trećoj strani te je odgovoran za sve transakcije i druge aktivnosti obavljene pod njegovim Podacima o Korisniku. Na kraju svakog korištenja interneta, Korisnik će se odjaviti sa stranica zaštićenih lozinkom. Ako i u mjeri u kojoj Korisnik postane svjestan da treće strane zlouporabljuju njegove Podatke o Korisniku, Korisnik će o tome pismeno ili, ovisno o slučaju, elektronskom porukom obavijestiti tvrtku Vijci Kranjec bez nepotrebnog odugovlačenja.

3.5 Nakon primitka obavjesti iz paragrafa 3.4 Vijci Kranjec će uskratiti pristup području zaštićenom lozinkom pod tim Podacima o Korisniku. Korisniku će pristup biti ponovno omogućen isključivo nakon što Korisnik pošalje prijavu tvrtki Vijci Kranjec ili nakon nove registracije.

3.6 Korisnik može u bilo kojem trenutku pismeno zatražiti prekid njegove registracije, pod uvjetom da brisanje neće prekršiti valjano obnašanje ugovornog odnosa. U tom slučaju Vijci Kranjec će ukloniti sve podatke o Korisniku i ostale spremljene podatke za osobnu identifikaciju Korisnika čim ti podaci više ne budu potrebni.

  1. Prava korištenja informacija, softvera i dokumentacije

4.1 Korištenje informacija, softvera I dokumentacije stavljene na raspolaganje na internetsku stranicu Vijci Kranjec ili preko nje podliježe ovim Uvjetima korištenja ili, u slučaju ažuriranja informacija, softvera ili dokumentacije, podliježe primjenjivim uvjetima licencije koji su dogovoreni ranije sa tvrtkom Vijci Kranjec. Zasebno dogovreni uvjeti licencije imaju jaču pravnu snagu od ovih Uvjeta korištenja.

4.2 Vijci Kranjec Korisniku daju ne isključivu i neprenosivu licenciju, za koju ne može biti dana pod licencija, za korištenje informacija, softvera i dokumentacije stavljene na raspolaganje Korisniku na internetskoj stranici Vijci Kranjec u dogovorenoj mjeri, ili u slučaju da ne postoji takav dogovor, u okviru svrhe u koju je tvrtka Vijci Kranjec isto stavila na raspolaganje.

4.3 Softver se stavlja na raspolaganje u objektnom kodu bez troška. Ne postoji pravo da se izvorni kod stavi na raspolaganje. Ovo se ne odnosi na izvorni kod vezan uz softver otvorenog izvora čiji uvjeti licencije imaju prednost nad ovim Uvjetima korištenja u slučaju prijenosa softvera otvorenog izvora i čiji uvjeti predviđaju stavljanje izvornog koda na raspolaganje. U takvom slučaju će tvrtka Vijci Kranjec staviti izvorni kod na raspolaganje u zamjenu za plaćanje troškova.

4.4 Korisnik ne smije distribuirati informacije, softver i dokumentaciju trećoj strani u niti jednom trenutku niti ih smije iznajmljivati ili na bilo koji drugi način staviti na raspolaganje. Osim ako nije dopušteno imperativnim pravom, Korisnik ne smije mijenjati softver i dokumentaciju niti ih rastavljati, provoditi obrnuti inženjering ili dekompilirati softver ili odvojiti bilo koji dio istoga. Korisnik smije napraviti jednu pričuvnu kopiju (backup copy) softvera ako je to neophodno za osiguravanje daljnjeg korištenja u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

4.5 Informacije, softver i dokumentacija su zaštićeni zakonima o zaštiti autorskog prava te međunarodnim ugovorima o autorskim pravima i ostalim zakonima i konvencijama koje se odnose na intelektualno vlasništvo. Korisnik će poštovati te zakone i, osobito, neće mijenjati, sakrivati ili uklanjati alfanumeričke kodove, znakove ili obavijeti o autorskim pravima ni iz informacija ni iz softvera ili dokumentacije ili njihovih kopija.

  1. Intelektualno vlasništvo

5.1 Neovisno o posebnim odredbama § 4 ovih Uvjeta korištenja, informacije, ime branda i drugi sadržaji internetske stranice Vijci Kranjec ne smiju se mijenjati, kopirati, reproducirati, prodavati, iznajmljivati, koristiti, nadopunjavati ili na bilo koji drugi način koristiti bez dobivanja ranije pisane dozvole tvrtke Vijci Kranjec.

5.2 Osim prava korištenja i ostalih prava izričito zajamčenih ovim Uvjetima korištenja, Korisniku se ne daju nikakva druga prava niti se podrazumijevaju bilo kakve obaveze koje zahtijevaju dodjeljivanje daljnjih prava. Bilo koje i sva patentna prava i licencije su izričito isključene.

  1. Dužnosti Korisnika

6.1 Pri pristupu ili korištenju internetske stranice Vijci Kranjec Korisnik neće

– nauditi drugim osobama, posebno maloljetnicima, ili kršiti njihova osobna prava;
– kršiti javni moral svojim načinom korištenja;
– kršiti prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga vlasnička prava;
– učitavati bilo kakav sadržaj koji sadrži virus, tzv. trojanca, ili bilo kakav drugi program koji bi mogao oštetiti podatke;
– prenostiti, spremati ili učitavati hiperveze ili sadržaje na koje Korisnik nema prava, posebno u slučajevima kada su takve hiperveze ili sadržaji nezakoniti ili krše obaveze o povjerljivosti; ili
– slati promidžbene ili nezatražene elektronske poruke (takozvani “spam”) ili lažna upozorenja ili viruse, oštećenja ili sličan material i Korisnik neće moliti ili nagovarati na učestvovanje u lutriji, sustavu grude (snowball system), lančanim pismima, piramidalnim igrama ili sličnim aktivnostima.

– masovno preuzimati podatke sa internetske stranice Vijci Kranjec

6.2 Vijci Kranjec mogu bilo kada odbiti pristup internetskoj stranici Vijci Kranjec osobito ako Korisnik prekrši neku od obveza koje proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja.

  1. Hiperveze

Internetska stranica Vijci Kranjec može sadržavati hiperveze na stranice trećih strana. Tvrtka Vijci Kranjec nije odgovorna za sadržaj takvih internetskih stranica te ne zastupa niti podržava takve internetske stranice ili njihov sadržaj kao vlastite pošto Vijci Kranjec ne kontroliraju informacije na spomenutim internetskim stranicama te nije odgovoran za sadržaj i informacije koje one pružaju. Korisnik sam snosi sav rizik korištenja spomenutih internetskih stranica.

  1. Odgovornost za nedostatke u ispravi o vlasništvu ili kvaliteti

8.1 U mjeri u kojoj se informacije, softver ili dokumentacija stavljaju na raspolaganje bez naplate, isključena je svaka odgovornost za nedostatke u kvaliteti ili ispravi o vlasništvu informacija, softvera i dokumentacije, posebno u odnosu na njihovu točnost, ili za nepostojanje nedostataka ili nepostojanje zahtjeva ili prava trećih strana u odnosu na potpunost i/ili prikladnost za svrhu, osim u slučajevima namjerne greške ili prijevare.

8.2 Informacije na internetskoj stranici Vijci Kranjec mogu sadržavati specifikacije ili opće opise vezane uz tehničke mogućnosti pojedinih proizvoda koji u određenim slučajevima možda neće biti dostupni (npr. zbog promjena proizvoda). Tražene karakteristike proizvoda se, stoga, zajednički dogovaraju posebno u svakom pojedinom slučaju prilikom kupovine.

  1. Druge odgovornosti, virusi

9.1 Odgovornost tvrtke Vijci Kranjec za nedostatke u odnosu na kvalitetu i vlasništvo se utvrđuje u skladu s odredbama § 8 ovih Uvjeta korištenja. Svaka daljnja odgovornost tvrtke Vijci Kranjec se isključuje osim u slučaju da je propisana zakonom, npr. Zakonom o odgovornosti proizvođača za proizvod ili u slučajevima namjerne greške, grube nepažnje, tjelesne povrede ili smrti, neispunjavanja jamčenih karakteristika, podmuklog prikrivanja nedostatka ili u slučaju kršenja temeljnih ugovornih obaveza. Odšteta u slučajevima kršenja temeljnih ugovornih obveza ograničena je na predvidljivu štetu tipičnu za ugovor osim u slučaju namjerne greške ili grube nepažnje.

9.2 Iako tvrtka Vijci Kranjec nastoji da na internetskoj stranici Vijci Kranjec ne bude virusa, Vijci Kranjec ne mogu jamčiti da ne postoje virusi na njegovim stranicama. Korisnik mora za svoju vlastitu zaštitu poduzimati neophodne korake da bi priskrbio odgovarajuće mjere sigurnosti te koristiti skener virusa prije skidanja informacija, softvera ili dokumentacije na računalo.

9.3 9.1 i 9.2 ne predviđaju niti podrazumijevaju bilo kakve promjene u dužnosti iznošenja dokaza na štetu Korisnika.

 

 

Zaštita privatnosti

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI PODATAKA

 

Vijci Kranjec brinu o zaštititi sigurnosti i privatnosti vaših osobnih podataka, stoga poslujemo u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti prava na zaštitu privatnosti podataka i sigurnosti podataka. Nadamo se da će vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke Vijci Kranjec može prikupljati, na koji način Vijci Kranjec koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.

 

Osobni podaci

 

Vijci Kranjec putem naše internetske stranice neće prikupljati nikakve osobne podatke o vama (npr. Vaše ime, adresu, telefonski broj ili e-mail adresu), osim u slučajevima kada nam ih vi dobrovoljno odlučite dati (npr. prilikom registracije, u anketama), odnosno, date svoj pristanak ili ukoliko nije drugačije propisano mjerodavnim zakonima i propisima za zaštitu vaših osobnih podataka.
Svrha korištenja podataka

 

Kada nam ipak date svoje osobne podatke, obično ih koristimo da bismo odgovorili na vaš upit, obradili vašu narudžbu ili vam omogućili pristup određenim informacijama ili ponudama. Isto tako, koristimo ih da bismo osnažili naš odnos s vama:
-možemo spremiti i obraditi osobne podatke kako bismo bolje razumjeli vaše poslovne potrebe te pronašli načine na koje bismo mogli poboljšati naše proizvode i usluge.

 

-možemo koristiti osobne podatke da bismo stupili u kontakt s vama i predstavili vam  ponudu tvrtke Vijci Kranjec koja odgovara vašim poslovnim potrebama ili da bi proveli internetska istraživanja s ciljem boljeg razumijevanja potreba naših klijenata.
Ako ne želite da se vaši osobni podaci koriste kao podrška našem odnosu s klijentima (posebno u direktnom marketingu i istraživanju tržišta), poštovat ćemo vašu odluku. Ne prodajemo niti na bilo koji drugi način ne plasiramo vaše osobne podatke trećim stranama.

 

Ograničenje svrhe

 

Vijci Kranjec će prikupljati, koristiti ili odavati osobne podatke koje ste mu vi dostavili preko interneta isključivo u svrhe koje su navedene, osim u slučaju ako je odavanje:
korištenje osobnih podataka u neku dodatnu svrhu koja je izravno vezana uz prvotnu svrhu u koju su osobni podaci skupljani,
neophodno za pripremu, pregovaranje i izvršavanje ugovora s vama,određeno zakonom ili od strane mjerodavnih državnih ili sudbenih vlasti,neophodno da bi se potkrijepio ili očuvao pravni zahtjev ili nužna obrana,neophodno da bi se spriječila prijevara ili druga nezakonita djela, kao što su namjerni napadi na sustave informacijske tehnologije Vijaka Kranjec.
Komunikacijski podaci ili podaci o upotrebi

 

Kroz vaše korištenje telekomunikacijskih usluga za pristupanje našoj internetskoj stranici, vaši komunikacijski podaci (npr. adresa internetskog protokola – IP adresa) ili podaci o upotrebi (npr. podaci o početku, završetku i opsegu svakog pristupa te informacije o telekomunikacijskim uslugama kojima ste pristupili) proizvode se tehnički i mogli bi se eventualno vezivati uz osobne podatke. Ukoliko postoji neophodna potreba, vaši komunikacijski podaci ili podaci o korištenju bit će prikupljeni, obrađeni i korišteni u skladu s mjerodavnim pravnim okvirom za zaštitu podataka o privatnosti

Automatski prikupljeni podaci koji nisu osobni

 

Kada pristupate našoj internetskoj stranici, možemo automatski (tj. bez vaše registracije) prikupiti podatke koji nisu osobni (npr. vrsta internetskog preglednika i operativnog sustava koji koristite, ime domene internetske stranice s koje ste došli, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranici, gledane stranice). Možemo koristiti te podatke da bismo pratili atraktivnost naših internetskih stranica te da bismo poboljšali njihove rezultate ili sadržaj.
“Cookies” – informacije automatski snimljene na vaše računalo

 

Kada posjetite neku od naših internetskih stranica, možda ćemo spremiti neke podatke na vaše računalo u obliku ‘cookieja’ da bismo automatski prepoznali vaše računalo prilikom vašeg sljedećeg posjeta. Cookies nam mogu pomoći na niz načina, na primjer, u dizajniranju internetsku stranicu koja bi bolje odgovarala vašim interesima ili tako da snime vašu lozinku da je ne morate ponovno unositi svaki put. Ako ne želite primati cookiese, molimo vas da podesite svoj internetski preglednik tako da obriše sve cookiese s vašeg hard diska, blokira sve cookiese ili primi upozorenje prije spremanja cookiesa.
Djeca

 

Vijci Kranjec neće svjesno prikupljati osobne podatke od djece bez inzistiranja na ranijem pristanku roditelja ako to zahtjeva mjerodavni zakon. Koristit ćemo ili odati osobne podatke o djetetu samo do mjere dozvoljene zakonom da bismo zatražili pristanak roditelja u skladu s lokalnim zakonima i propisima ili da bismo zaštitili dijete. Definicija “djeteta” ili “djece” trebala bi voditi računa o mjerodavnim zakonima te nacionalnim i regionalnim kulturnim običajima.
Sigurnost

 

Da bismo zaštitili vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Vijci Kranjec koriste tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.
Linkovi na druge stranice

 

Internetske stranice tvrtke Vijci Kranjec sadrže linkove na druge stranice. Vijci Kranjec nisu odgovorni za odnos prema privatnosti ili sadržaj drugih internetskih stranica.
Pitanja i komentari

 

Vijci Kranjec će odgovoriti na razumne zahtjeve za revidiranje vaših osobnih podataka i za ispravljanje, dopunu ili brisanje netočnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka o privatnosti (npr. zahtjev da se revidiraju i ažuriraju vaši osobni podaci), molimo vas da kliknete na “Kontakt” u gornjem dijelu ovog prozora. Usporedno s razvojem interneta, razvijat će se i naša politika zaštite privatnosti podataka. Na ovu ćemo stranicu postaviti promjene naše politike zaštite privatnosti podataka. Molimo vas da redovno provjeravate ovu stranicu da biste bili u toku.

 

 

Povrati paketa / Povrati novaca

 

Povrati paketa/Povrati novaca

Ukoliko postoji razlog da niste zadovoljni sa svojom kupnjom, možete napraviti povrat nekorištenog i netretiranog artikla u roku od 14 dana od primitka (na svoj trošak povrata). Artikl koji ste kupili se mora vratiti neoštećen sa svim svojim etiketama i deklaracijama.

Povrat paketa se radi na sljedeću adresu:

NAUTIKA KRANJEC
Nova Cesta 109
10 000
Croatia

 

U trenutku primitka Vašeg vraćenog paketa artikl će biti pregledan za sva navedena oštećenja. Artikl mora biti vraćen sa svim deklaracijama. Artikli u bilo kojem drugom stanju neće biti preuzet nego vraćeni Vama.  Povrat novaca za vraćeni paket će biti u roku od 14 dana na račun s kojeg je kupljen artikl. Troškovi poštarine su na Vaš trošak. Obzirom da nismo odgovorni za artikle koji su nam poslani greškom, preporučamo dostavljačke kuće koje osiguravaju povratne pakete i daju dokaz o primitku.  Za robu bez greške nema mogućnosti povrata novaca nego samo zamjena prozivoda s nekim drugim.

 

 

Uvjeti kupnje

 

Uvjeti kupnje

Nositelj svih prava na Internet stranici www.ljepila.hr su Vijci Kranjec

Vijci Kranjec obavještava korisnike da se prije kupnje upoznaju sa Uvjetima prodaje te svojim pravima i obvezama koje iz toga proizlaze.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.ljepila.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstava daljnje komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja korištenja, osim u slučaju da se ugovorne strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/5, NN 41/08 i 125/111 i 78/15).

OPĆI UVJETI

Za pristup i korištenje internetske stranice www.ljepila.hr i svih pridruženih stranica i servisa na ljepila.hr domeni te usluga primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja internetske stranice i usluge (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Kao preduvjet za kupovinu na ovoj stranici jest registracija kupca kao korisnika. Registracijom na ovoj stranici kao korisnik smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali, razumjeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, ne registrirajte se kao korisnik. Vijci Kranjec pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti registraciju korisniku bez prethodne obavijesti. Vaša je obveza da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Korištenje stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja podrazumijevat će da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

AUTORSKA PRAVA

Stranica polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno kopiranje bilo kojeg dijela stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem prava stranke i podložno je tužbi.
Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Vijci Kranjec osobito ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl.
U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi uvjeti kao i pojedini uvjeti naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu društva Vijci Kranjec za sklapanje ugovora te korisnik zaključivanjem narudžbe iste prihvaća čime se sklapa ugovor između korisnika i obrta Vijci Kranjec
Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.
Predmet ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu na sljedeći način:
a) Kupac koji se odluči na kupnju proizvoda na našim internet stranicama, da bi naručio proizvode prethodno se mora registrirati.
Nakon unosa potrebnih podataka za registraciju, kupac na e-mail adresu koju je unio prilikom registracije dobiva potvrdni e-mail sa svim potrebnim informacijama vezanim uz registraciju, linkom na Uvjete kupnje te linkom za potvrdu registracije.
Nakon što potvrdi registraciju i složi se sa svim unesenim informacijama prilikom registracije, kupac može nastaviti sa odabirom artikala i plaćanjem istih.
U slučaju kršenja odredbi Uvjeta Vijci Kranjec zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, gašenja registracije ili korisničkog računa korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
Plaćanjem narudžbe smatra se da je sklopljen Ugovor između Vijaka Kranjec i korisnika kao kupca te isti tim činom stupa na snagu.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljena obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s linkom na obrazac za jednostrani raskid Ugovora kako je to propisano člankom 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Vijke Kranjec o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Vijci Kranjec, Ulica grada Vukovara 3, Zagreb ili elektroničkom poštom na vijci@vijci.com. U zahtjevu za raskid ugovora, korisnik će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.
Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od zaprimanja odluke o jednostranom raskidu Ugovora te povrata robe.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je obrtu Vijci Kranjec uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Troškovi povrata robe isključivo su na korisniku.

Za sve informacije molimo Vas da uputite poziv na info telefon: +385 1 3095 077

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe o čemu će korisnik biti obaviješten.

PRAVO NA IZMJENU SADRŽAJA I USLUGE

Uredništvo stranice zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na stranici bez obavezne prethodne najave.

DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

Inozemstvo:
_

Hrvatska:
_

Europska unija:
_

Ostatak svijeta:
_

Specificirana cijena dostave za sva područja je fiksna bez obzira na količinu kupljenih proizvoda putem www.ljepila.hr

Vrijeme dostave:

Ukoliko je kupovina realizirana do 14.00 h po lokalnom vremenu tranzitno vrijeme dostave za Hrvatsku je sljedeći radni dan, za Europu iznosi 1-2 radna dana, a za ostatak svijeta 2-4 radna dana.
U slučaju realizacije kupovine nakon 14.00 h po lokalnom vremenu tranzitno vrijeme povećava se za 1 radni dan.

PRIGOVORI I REKLAMACIJE

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati predmet kupnje.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke pošte na e-mail adresu prigovori@vijci.com ili obične pošte na adresu Vijci Kranjec, Ulica grada Vukovara 3, Zagreb.
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda.
Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije radi provjere oštećenja i/ili neispravnosti.
Kupac se upućuje na odredbe Zakona o obveznim odnosima glede materijalnih i pravnih nedostataka te rokova za isticanje istih. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim predmetnim Zakonom, cjelokupni trošak zamjene proizvoda pada na teret prodavatelja.
U slučaju spora glede opravdanosti reklamacije, angažirati će se vještak ili druga stručna osoba radi vještačenja proizvoda.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Vijci Kranjec se brine o zaštiti sigurnosti i privatnosti osobnih podataka korisnika te posluje u skladu sa mjerodavnim zakonima o zaštiti prava na zaštitu privatnosti i sigurnosti podataka.
Dani podaci koriste se isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.
Vijci Kranjec će podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovora te utvrđenja zahtjeva korisnika te daljnjeg razvoja u smjeru kvalitetnijeg pružanja usluge prodaje opisane ovim Uvjetima.

UVJETI PRODAJE

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljnje komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta te telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega.
U slučaju sklapanja ugovora na daljinu, obavijest iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona mora biti prilagođena sredstvu daljinske komunikacije koje se koristi te mora biti priopćena jednostavnim i razumljivim jezikom, a ako se daje na trajnom mediju, mora biti i čitljiva.
Ako se ugovor sklapa putem sredstva daljinske komunikacije koje omogućava ograničen prostor ili ograničeno vrijeme za prikaz obavijesti, trgovac je dužan putem toga sredstva daljinske komunikacije obavijestiti potrošača barem o podacima iz članka 57. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 15. i stavaka 4. do 6. ovoga Zakona.
Ako u svrhu sklapanja ugovora trgovac kontaktira potrošača putem telefona dužan je na početku komunikacije navesti svoj identitet, odnosno identitet osobe u čije ime i/ili za čiji račun nastupa te komercijalnu svrhu poziva, što ne isključuje obvezu trgovca iz stavka 2. ovoga članka.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Cijene proizvoda i usluga istaknute na Internet stranicama izražene su u valutama zemlje koju je korisnik odabrao u izborniku. Iste za Republiku Hrvatsku i zemlje u Europskoj uniji uključuju porez na dodanu vrijednost, a za ostatak svijeta ne uključuju porez na dodanu vrijednost. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i / ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Potvrdom kupovine korisnici završavaju postupak kupovine putem web shop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen realizacijom plaćanja Kupca.
Cijena dostave, provizije te dodatnih troškova kupljenih proizvoda je uključena u konačnu cijenu proizvoda koju kupac uplaćuje na račun. Troškove carinjenja snosi kupac. Detaljnije o carini na http://www.carina.hr.
UVJETI POVRATA (ZAMJENE) I REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na povrat, odnosno zamjenu proizvoda u ovim slučajevima:

ako je isporučena roba koja nije naručena,

ako je isporučena roba koja ima grešku nastalu u proizvodnji,

ako ima oštećenja na proizvodima.

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Vijci Kranjec se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici obrta Vijci Kranjec i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

IZJAVA O SIGURNOSTI

Osobni i financijski podaci zaštićeni su sigurnosnim protokolom s 256-bitnom šifrom (SSL) kakvu koriste banke, kartične kuće i svjetske vlade. Kod prijenosa podataka tijekom autorizacije kreditne kartice koristimo 3D provjere „Verified by Visa” i „MasterCard SecureCode” kako bi se onemogućio neovlašteni pristup podacima.

 

 

Rješavanje sporova

 

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. na području cijele EU, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme.

Ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti ovdje.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

 

Informativni obrazac za jednokratni raskid ugovora

 

INFORMATIVNI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te ste sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja* kupljenim proizvodom.
Proizvod kojim ste nezadovoljni možete zamijeniti za novi ili vratiti uz povrat novca i to unutar 14 dana od primitka proizvoda na Vašu adresu.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Vijci Kranjec, Ulica grada Vukovara 3, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu prigovori@vijci.com u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili, povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
Robu vratite ili je predajte nama na Odjel reklamacija na adresu: Vijci Kranjec, Ulica grada Vukovara 3, 10 000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.
Potrošač sam snosi izravne troškove povrata robe, prema čl. 77, st. 2.
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja* robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
*Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za torbe - prenošenje stvari, za sitnu galanteriju – stavljanje osobnih stvari u te proizvode. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Informativni obrazac preuzmite OVDJE