WEICON Bakar pasta za zaštitu od korozije i zagrizanja navoja pak=1 kg

356.65 kn

  • zaštita, omogućuje sigurno odvajanje usljed visokih tlakova
  • za visoke temperature

 

 01 3094 275
 099 732 6117
 info@weicon.hr
Količina

Sredstvo za zaštitu, odvajanje i podmazivanje visokoopterećenih dijelova na visokim temperaturama

WEICON bakrena pasta je sredstvo za zaštitu, odvajanje i podmazivanje, otporna je na visoke temperature, na koroziju, snažno prianja i ne sadrži sumpor, olovo ni nikal.

Bakrena pasta upotrebljava se kao mazivo za montažu za sve vrste vijčanih spojeva i kliznih površina. Na svim vrstama utičnih alata, čahura koje se troše, vijaka, vijčanih, utičnih te bajunetnih spojeva stvara učinkovit sloj za podmazivanje i odvajanje koji štiti funkcijske površine od korozije i dosjedne hrđe.

Može se upotrebljavati za smanjenje vibracije na kočnim pločicama i vodilicama, kočnim grebenima i zaticima, polovima automobilskih i kamionskih akumulatora te drugim električnim spojevima, vijcima odn. maticama kotača te na čahurama koje se troše na električnim, pneumatskim i hidrauličkim čekićima.

Kolicina