WEICON Bio-Cut sprej za pomoč pri narezivanju navoja pak=400 ml

109.91 kn

  • zbog njegovog posebno učinka na podmazivanje Bio-Cut dozvoljava veće brzine rezanja, duži vijek trajanja alata

 

 01 3094 275
 099 732 6117
 info@weicon.hr
Količina

Rezno ulje rezno ulje za sve metale

WEICON Bio-Cut ne sadrži mineralno ulje, spada u razred ugrožavanja vode 1 (samoklasifkacija prema VwVwS) te je biološki potpuno razgradivo.

Zahvaljujući svojem posebnom visokom učinku podmazivanja Bio-Cut omogućuje veće brzine rezanja, duži vijek trajanja, a time i veću snagu rezanja alata.

WEICON Bio-Cut se može upotrebljavati pri bušenju, tokarenju, glodanju, trenju, piljenju, štanlimenkaju i narezivanju navoja u svim industrijskim područjima.

Kolicina